Class on the Thousands Names of Kali by Swami Bhajanananda Saraswati / Verse 19

nṛmuṇdahastaśastā ca chinnamastā sunāsikā |
dakṣiṇā śyāmalā śyāmā śāntā pīnonnatastanī |19|

131. nṛ-muṇda-hasta-śastā – holding a human skull in Her hand

132. chinnamastā – holding Her own severed head

133. sunāsikā – beautiful nose

134. dakṣiṇā – south

135. śyāmalā – dark completion

136. śyāmā - dark

137. śāntā – peaceful

138. pīnonnatastanī – holding trident

Share | Download(Loading)