By Swami Bhajanananda Saraswati / Verse 18

pūtā pavitrā paramā purāpuṇyavibhūṣaṇā |
puṇyanāmnī bhītiharā varadā khaṅgapālinī ||18||

123. pūtā – Daughter
124. pavitrā – Pure
125. paramā – Supreme
126. purā-puṇya-vibhūṣaṇā – Fully adorned with merit
127. puṇya-nāmnī – Whose name is merit
128. bhīti-harā – Remover of fear
129. varadā – Granter of boons
130. khaṅga-pālinī – Who protects with sword

131. nṛ-muṇda-hasta-śastā ca – holding a severed human head (and)

Share | Download(Loading)